Surveys

Surveys

Employee Satisfaction Survey ( skatīt piemēru )

Darbinieku apmierinātības aptaujas palīdz darba devējiem novērtēt un izprast darbinieku attieksmes, viedokļus, motivāciju un apmierinātību.

Market Research Survey ( skatīt piemēru )

Tirgus izpētes aptaujas tiek izmantotas, lai izprastu pircēju uzvedību, vēlmes un vajadzības un plānotu mārketinga kampaņas.

Course Evaluation Survey ( skatīt piemēru )

Pēc apmācību, semināru, kursu vai konferenču beigām ieteicams aptaujāt pasākuma dalībniekus, lai noskaidrotu to, kuri pasniedzēji un tēmas auditorijai patika, vai dalībnieki bija apmierināti ar telpas iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu. Veicot šādas aptaujas, iespējams uzlabot turpmāko pasākumu kvalitāti un nodrošināt to, ka tie atbilst auditorijas vēlmēm.

Senior Leadership survey ( skatīt piemēru )

Vadītājiem domāta aptauja var palīdzēt novērtēt savu sniegumu tādās kategorijās kā "līderība", "stratēģiska plānošana", "zināšanu vadība", "procesu vadība" un identificēt stiprās un vājās puses.

Training Needs Analysis Survey ( skatīt piemēru )

Apmācību vajadzību analīze tiek veikta, lai noskaidrotu, vai pastāv atšķirības starp vēlamo un esošo darbinieku snieguma līmeni un to, kādas apmācības ir nepieciešamas, lai vēlamais līmenis tiktu sasniegts. Apmācību vajadzību analīze palīdz uzņēmumam plānot apmācību budžetu.

Customer Satisfaction Survey ( skatīt piemēru )

Labākais veids, kā noskaidrot, vai Jūsu klienti ir apmierināti ar Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, ir pajautāt tiem. Aptaujā iespējams iekļaut jautājumus par produkta/pakalpojuma kvalitāti, cenu līmeni, apkalpošanu un citiem jautājumiem, kas ir svarīgi Jums un Jūsu klientiem.

360 Degree Feedback ( skatīt piemēru )

360 grādu metode sniedz iespēju katram darbiniekam iegūt atgriezenisko saiti par savu veikumu no sava vadītāja un citiem uzņēmuma darbiniekiem. Šī metode ļauj izprast darbinieka stiprās un vājās puses un adekvāti reaģēt.

ISO 9000 Customer Survey ( skatīt piemēru )

Ar aptaujas palīdzību iespējams noskaidrot, ko par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, mārketingu un personālu domā tā klienti un šos parametrus pieskaņot klientu vēlmēm.

Customer Service Survey ( skatīt piemēru )

Klientu servisa aptaujas palīdz noteikt, vai uzņēmuma klientu serviss apmierina klientu vēlmes un vajadzības. Izpratne par to, kā klienti jūtas, komunicējot ar Jūsu pārstāvētā uzņēmuma darbiniekiem, var palīdzēt uzlabot klientu servisu un sekmēt klientu lojalitāti.

Exit Interview ( skatīt piemēru )

Noslēguma interviju jeb aptauju parasti veic personāla daļas vadītājs, uzdodot jautājumus darbiniekam, kurš nolēmis pārtraukt darba attiecības ar uzņēmumu. Noslēguma intervijas mērķis ir noskaidrot, kā iespējams uzlabot darba apstākļus un "noturēt" darbiniekus. Mūsdienās gala intervija arvien biežāk tiek īstenota elektroniskas aptaujas formā.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback