Blog / Ieteikumi un idejas aptauju veidošanai

8 ieteikumi, kā uzlabot respondentu atsaucību(0)

Didzis Sprūds | piektdiena, 2008. gada 4. jūlijs

To, cik no nosūtītajām aptaujām tiks aizpildītas, nosaka dažādi faktori - auditorija, anketas tēma un satura kvalitāte, veids, kā par anketu tiek informēts u.c. Zemāk norādīti paņēmieni, kurus iespējams izmantot, lai panāktu to, ka Jūsu aptauju aizpilda pēc iespējas lielāks skaits respondentu.

Piedāvāt balvu par aizpildīšanu

Šis, neapšaubāmi, ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt, lai cilvēki uzklikšķina uz saites un aptauju aizpilda. Kā balvu par aptaujas aizpildīšanu var piedāvāt atlaides precēm vai pakalpojumiem, iespēju iepazīties ar aptaujas rezultātiem vai pētījumu, iespēju regulāri pirmajam saņemt informāciju par jaunākajiem produktiem un pakalpojumiem, atlaidēm un akcijām, biedra statusu. Arī loterija, kurā iespējams piedalīties, aizpildot aptauju, var ievērojami paaustināt respondentu atsaucību. Solījums veikt nelielu ziedojumu par katru saņemto anketu var ne tikai palīdzēt iegūt nepieciešamo informāciju, bet arī iepriecināt vēl kādu.

Saņemt atļauju e-pastu sūtīšanai

Lai gan tas vien, ka cilvēks ir piekritis saņemt no Jums ziņojumus, negarantē, ka aptauja obligāti tiks aizpildīta, varbūtība, ka tā notiks, paaugstinās. Šajā gadījumā var puslīdz droši uzskatīt, ka vēstule uzreiz netiks iemesta atkritumu urnā. Lai garantētu to, ka ziņojums no Jums vienmēr nonāk adresāta ienākošajā pastā un nevis mēstulēs, palūdziet, lai Jūsu adresi iekļauj kontaktu sarakstā.

Nosūtīt atgādinājumu

Statistika liecina, ka lielākā daļa respondentu anketu aizpilda uzreiz pēc saņemšanas. Taču, ja redzams, ka nedēļu pēc nosūtīšanas, aizpildīto anketu skaits joprojām ir neliels, varat izsūtīt atgādinājumu. Taču ar atgādinājumu sūtīšanu nevajadzētu aizrauties un izsūtīt to vairāk kā vienu, maksimums divas reizes, pretējā gadījumā, pastāv lielas iespējas, ka Jūsu ziņojumi tiks atzīmēti kā mēstules.

Pievērst uzmanību ziņojuma nosaukumam ('subject' laukam)

Ziņojuma nosaukums ir ļoti svarīgs. Tam četros, piecos vārdos ir jāpasaka galvenais par to, kas ziņojumā iekļauts un kādu labumu lasītājs iegūs no ziņojuma atvēršanas. Mērķis ir pēc iespējas ātrāk nodot galveno ziņojumu. Ļoti vēlams, lai nosaukuma lauks būtu personalizēts. Eksperti iesaka to veidot, sākumā iekļaujot respondenta vārdu, tālak, svarīguma secībā, norādot būtiskāko informāciju. Ar lielo burtu izmantošanu gan nevajadzētu aizrauties, jo šādus ziņojumus, visticamāk, aizturēs mēstuļu filtrs.

Parūpēties, lai ziņojums netiktu marķēts kā mēstule

Lai ziņojums nenonāktu pie mēstulēm, jāizvairās no lielo burtu izmantošanas vēstules priekšmeta laukā, nevjadzīgiem simboliem un noteiktām frāzēm. (piem., "Bezmaksas")

Informēt respondentus par konfidencialitāti / anonimitāti

Ja aptaujas rezultāti būs konfidenciāli un/vai anonīmi, dariet to respondentiem zināmu. Ja respondenti zinās, ka to sniegtās atbildes ir anonīmas, pastāv daudz lielāka iespēja, ka norādītā informācija būs patiesa un precīza.

Informēt respondentus par to kas, kāpēc un kā

Paskaidrojiet respondentiem to, kas aptaujā tiek vaicāts, kāpēc tas tiek vaicāts, kurš varēs aplūkot rezultātus un kā tie tiks izmantoti. Norādiet to, kādu labumu no aptaujas aizpildīšanas gūs respondenti. Jo labāk respondenti sapratīs to, kas aptauju sūta, kas tajā vaicāts, kāpēc tas tiek vaicāts, un ko sniegtās atbildes izmainīs, jo lielāka iespēja, ka aptauja tiks aizpildīta.

Regulāri atjaunojiet kontaktu sarakstu

Parūpējieties, ka Jūsu kontaktu sarakstā ir ietverti tikai derīgi e-pasti un centieties sarakstu atjaunot. Izdzēsiet no saraksta tās e-pasta adreses, uz kurām pēc ziņojuma nosūtīšanas tiek atsūtīts paziņojums, ka adrese nav pieejama. Ja iespējams, lūdziet, klientus, sadarbības parterus un citus adresātus, ik pēc noteikta laika pārskatīt un apstiprināt norādīto e-pasta adresi.

Leave a Reply

  • Email is optional.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback