Blog / Tehnoloģijas

Pētījums par pašvaldību e-pakalpojumiem(0)

Didzis Sprūds | otrdiena, 2008. gada 30. septembris

Šī gada 11. septembrī E-formas.lv komanda aptaujāja Latvijas pašvaldības ar mērķi noskaidrot e-pakalpojumu izplatību tajās un pašvaldību pārstāvju attieksmi pret to ieviešanu.

Kopumā ielūgumi aizpildīt anketu tika izsūtīti tām pašvaldībām, kuras ir izveidojušas mājaslapas (120) un tika saņemtas 28 aizpildītas anketas.

Lai aplūkotu aptaujas anketu, kas tika pašvaldībām nosūtīta, spiediet šeit.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

Aplūkojot pētījumā iegūtos rezultātus var secināt, ka:

1) Tikai neliels skaits pašvaldību piedāvā iedzīvotājiem izmantot e-pakalpojumus

2)Elektronizēt vispirms, pēc pašvaldību pārstāvju domām, būtu nepieciešams standartiesniegumus no juridiskām personām, standartiesniegumus no fiziskām personām un dzīvesvietas deklarēšanu.

3) Nākamā gada laikā jaunus e-pakalpojumus ir iecerējušas ieviest tikai ~7% aptaujāto pašvaldību

4) Pārsteidzoši, taču 32% jaunus e-pakalpojumus ieviest nekavē pat naudas trūkums. :)

5) Pašvaldību pārstāvju vidū nav izpratne par to, cik izmaksātu jaunu e-pakalpojumu izstrāde

Pētījums tika veikts un rezultāti apkopoti, izmantojot datu vadībās sistēmu E-formas.

Leave a Reply

  • Email is optional.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback