Blog / E-formas jaunumi

Jaungada jaunums - Matricas lauks(0)

Didzis Sprūds | otrdiena, 2009. gada 6. janvāris

Likert-field

2009. gadu esam iesākuši ar būtisku jaunumu - ir izveidots Matricas lauks, jeb Likerta skalas lauks. Likerta skalas lauks bieži tiek izmantots aptaujās, lai noteiktu respondentu apmierinātību, piekrišanu, izteikumu nozīmīgumu.

Parasti, izmantojot Likerta skalu, respondentiem tiek piedāvāti pieci atbilžu varianti: 1. Pilnībā nepiekrītu; 2. Nepiekrītu; 3. Ne piekrītu ne nepiekrītu; 4. Piekrītu; 5. Pilnībā piekrītu. Taču dažkārt tiek piedāvātas 7 vai 10 atbildes.

Salīdzinājumā ar citiem aptauju veidošanas rīkiem, kas arī piedāvā izveidot Matricas lauku, E-formas Matricas laukam ir sekojošas priekšrocības:

  • Iespējams pievienot neierobežotu skaitu izteikumus (rindas) un iespējamos atbilžu variantus (kolonnas)
  • Iespējams parādīt / paslēpt kārtas ciparus zem atbilžu variantiem
  • Iespējams iekļaut atbilžu variantu "Nav viedoklis". (Gadījumā, kad respondentam nav viedoklis par pausto izteikumu)
  • Iespējams norādīt, vai respondents varēs atbildēt tikai vienu, vai vairākas atbildes izteikumam
  • Iespējams norādīt, ka respondentam izveidoto Matricas lauku ir obligāti nepieciešams aizpildīt (citādi respondents aptauju nevar iesniegt)

Laimīgu, uz zināšanām balstītu Jauno Gadu!

Leave a Reply

  • Email is optional.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback