Blog / Ieteikumi un idejas aptauju veidošanai

Vai Jūs zināt, ko domā Jūsu darbinieki, vai arī domājat, ka zināt, ko tie domā?(0)

Didzis Sprūds | otrdiena, 2009. gada 31. marts

Šī vārdu spēle, patiesībā, ir daudz nopietnāka kā varētu šķist. Tā slēpj gan izaugsmes, gan zaudējuma potenciālu.

Nav apšaubāms fakts, ka katra uzņēmuma vērtīgākais resurss ir tā darbinieki. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka darbinieku idejas, viedokļi, ieteikumi un vajadzības tiek sadzirdētas un ņemtas vērā.

Elektroniska anketēšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā novērtēt un izprast darbinieku attieksmi, viedokļus un motivāciju, sekmēt komunikāciju un veicināt jaunu ideju ieviešanu. Tas ir spēcīgs instruments, ar kura palīdzību var uzlabot ne tikai darbinieku produktivitāti, lojalitāti un apmierinātību ar darbu. Tas spēj ietekmēt arī uzņēmuma finansiālos rezultātus - pozitīva darbinieku attieksme un motivācija veicina augstāku klientu apmierinātību un lojalitāti, veido pozitīvu uzņēmuma tēlu, kas nodrošina labākus uzņēmuma darbības rezultātus.

Pastāv dažādi anketēšanu veidi, kuri tiek pielietoti personāla vadības jomā: darbinieku attieksmes aptaujas, darbinieku apmierinātības aptaujas, darbinieku viedokļa aptaujas, noslēguma aptaujas, un arī ietvertās tēmas var būt visdažādākās: iekšējā komunikācija, snieguma novērtēšana, atalgojums un bonusi, vadības stils, apmierinātība, uzņēmuma kultūra, pārmaiņas organizācijā, kvalitāte, produktivitāte, uzņēmuma tēls, ētika, darbs komandā, pārmaiņas un inovācijas.

Cilvēki, uzņēmuma kultūra un mērķi strauji mainās. Lai mainīgajā tirgus situācijā uzņēmums spētu operatīvi reaģēt, atgriezenisko saiti no uzņēmuma darbiniekiem ir nepieciešams iegūt šodien, nevis pēc 3 mēnešiem vai pus gada, kad ieplānots veikt ikgadējo darbinieku aptauju, jo tas, ka kaut kas strādāja pirms sešiem mēnešiem, nenozīmē, ka tas strādā joprojām. Pievēršot uzmanību tam, ko Jūsu darbinieki domā (un nevis tam, ko Jūs domājat, ka tie domā), Jums ir iespēja būt soli priekšā un pieņemt tālredzīgus lēmumus. Regulāri veiktas anonīmas aptaujas ļaus izprast darbinieku bažas un adekvāti reaģēt pirms šie apstākļi ir negatīvi ietekmējuši uzņēmuma darbību.

Izmantojiet to zināšanu un pieredzes potenciālu, kas Jums ir! Es ticu, ka katrā darbiniekā slēpjas potenciāls un idejas, kā padarīt uzņēmuma darbību efektīvāku un samazināt izmaksas. Idejas un ierosinājumi, kā uzlabot uzņēmumam darbību un samazināt izmaksas šajā ekonomikas lejupslīdes laikā, var kļūt par izšķirošo faktoru, kas noteiks uzņēmuma turpmāko darbību.

Daudzi, iespējams, iebildīs, ka elektroniska anektēšana un pētījumi ir sarežģīts un dārgs "prieks", kuru uzņēmums var atļauties tikai reizi gadā. Atļaušos oponēt. Lai veiktu darbinieku aptaujas, vairs nav nepieciešams algot pētījumu aģentūras vai IT uzņēmumus, kas izstrādātu anketēšanas rīku - to ātri un vienkārši iespējams paveikt, izmantojot datu vadības sistēmu E-formas.lv (www.e-formas.lv)

E-formas anketēšanas rīks ļaus Jums novērtēt un izprast darbinieku attieksmi, viedokļus, motivāciju un palīdzēs sekmēt augstāku produktivitāti, efektīvāku komunikāciju, augstāku darbinieku apmierinātību, augstāku darba kvalitāti, jaunu ideju veicināšanu, paaugstinātu darbinieku lojalitāti un cilvēkresursu efektīvāku izmantošanu.

Izmēģiniet un varu Jums apsolīt - Jūs būsiet patīkami pārsteigti, cik efektīvi un vienkārši ir izmantot E-formas.lv Konfidencialitāti garantējam!

Leave a Reply

  • Email is optional.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback