Blog / Ieteikumi un idejas aptauju veidošanai

Online anketēšanas priekšrocības(0)

Didzis Sprūds | ceturtdiena, 2009. gada 10. septembris

Anketām, kas ir veidotas online vidē, salīdzinot ar anketām Word formātā un papīra formātā, ir virkne priekšrocības:

Ērtums, kas paaugstina respondentu atsaucību

Veicot online aptaujas, respondentam nav nepieciešams anketas formu lejupielādēt, saglabāt datorā un pēc tam sūtīt ar e-pasta starpniecību. (pretstatā gadījumiem, kad anketēšana tiek veikta, izmantojot Word formāta dokumentus). Tas nozīmē, ka aizpildīt aptauju tiešsaistē ir ne tikai vienkāršāk un ātrāk, bet tas palielina arī respondentu atsaucību.

Dažādi anketas izplatīšanas kanāli

Laba online aptauju veidošanas sistēmas piedāvā dažādus veidus, kā anketas izplatīt – izsūtot uz e-pastiem, ievietojot linku (saiti) mājaslapā, vai arī pilnībā integrējot aptaujas formu kādā no mājaslapas sadaļām. Daži rīki piedāvā aptauju pat publicēt savā Twitter kontā... Gadījumā, ja anketēšana tiek veikta, izmantojot anketu, kas izgatavota Word formātā, to gandrīz vienmēr būs iespējams lejupielādēt tikai kā failu, noklikšķinot uz norādītās saites, tādējādi liedzot izmantot citus publicēšanas kanālus un samazinot kopējo aizpildīto anketu skaitu.

Fleksibilitāte

Ja anketēšana tiek veikta, izmantojot anketas papīra formātā, tiklīdz anketas tiek nodrukātas, tās koriģēt vairs nav iespējams. Online aptauju gadījumā, anketas jautājumu koriģējumi iespējami pat tad, kad anketēšana jau uzsākta.

Ietaupīts laiks, nauda, enerģija

Veicot anketēšanu papīra formā, tradicionālā darba kārtība ir sekojoša: tiek izveidota anketa Word formātā, anketas tiek izdrukātas, tiek apdrukātas aploksnes un pirktas pastmarkas; anketas tiek sakniedētas, ieliktas aploksnēs un nestas uz pastu, pēc dažām dienām respondents anketu saņem un var ar pildspalvu rokrakstā to aizpildīt, tad atkal likt aploksnē un sūtīt atpakaļ nosūtītājam. Pēc nepilna mēneša, kad respondenti anketas ir atsūtījuši atpakaļ, anketas autors var sākt burtot nesalasāmos rokrakstus, veidot datubāzes anketu apkopšanai un kalkulēt rezultātus. Elektroniska anketēšana aiztaupa lielu daļu no šiem soļiem, tādējādi būtiski ieekonomējot gan laiku, gan naudu. Veidojot anketas formas online vidē, ir tikai trīs soļi: 1) Izveidot anketu; 2) Nosūtīt to uz e-pastiem vai publicēt mājaslapā; 3) Saņemt jau apkopotus rezultātus.

Augstāka datu kvalitāte

Ja papīra anketās respondents var ierakstīt ciparu vietā burtus, datuma vietā tekstu, sniegt atbildes tikai uz dažiem anketas jautājumiem, online anketēšanas gadījumā iegūtie dati būs daudz viendabīgāki, jo ir iespēja gan norādīt to, kuri aptaujas anketas jautājumi ir obligāti (neaizpildot šos jautājumus, anketu nosūtīt nav iespējams), gan arī noteikt katram anketas laukam savu formātu – par piemēru, datuma lauka vietā varēs ievadīt tikai datumu, tur, kur lūgts norādīt skaitlisku informāciju, būs iespējams ievadīt tikai ciparus.

Vieglāk iepazīstināt ar rezultātiem

Tiklīdz anketēšana ir noslēgusies, bieži vien, nepietiek, ka ar anketas rezultātiem ir iepazinies pats anketas veicējs – ar tiem nepieciešams iepazīstināt arī kolēģus, priekšniecību, partnerus vai sabiedrības grupas. Ja anketēšanai ir tikušas izmantotas anketas papīra formātā vai dokumenti Word formātā, ir nepieciešams veidot pārskatu, publicēt to, vai sūtīt uz elektronisko pastu kā pielikumu. Turpretī online aptaujas gadījumā, Jums tikai jāiekopē saite – to varat nosūtīt uz e-pastu gan kolēģiem, gan publicēt mājaslapā.

Rezultātus iespējams iegūt momentāni

Veicot anketēšanu tradicionālā veidā (izmantojot papīra anketas vai Word dokumentus), bieži anketēšanas rezultāti ir zināmi tikai tad, kad anketēšana ir beigusies un ir pagājis laiks, kamēr ir tikuši apkopoti rezultāti. Izmantojot aptaujas online vidē, tiklīdz respondents anketu aizpilda, respondenta nosūtītie dati automātiski papildina rezultātu kopsavilkumus un tendences ir iespējams saskatīt pat pirms anketēšanas beigām.

Leave a Reply

  • Email is optional.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback