Vadītāju aptauja


Zemāk ir minēti 40 izteikumi. Katram izteikumam, lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas vislabāk atbilst Jūsu viedoklim (iespējamie atbilžu varianti: Pilnībā Nepiekrītu, Nepiekrītu, Ne piekrītu, Ne nepiekrītu, Nepiekrītu, Pilnībā nepiekrītu. Jūsu viedoklis ļaus mums izprast jomas, kurās visvairāk nepieciešamas izmaiņas.

  • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
    Uzņēmuma darbinieki zina uzņēmuma misiju (to, ko uzņēmums vēlas sasniegt)
    1
    2
    3
    4
    5
    Uzņēmuma vadība vaicā uzņēmuma darbiniekiem to uzskatus
    1
    2
    3
    4
    5
    Uzņēmuma vadība sniedz informāciju darbiniekiem par uzņēmumu, tā attīstību
    1
    2
    3
    4
    5
    Uzņēmuma vadītāji veido vidi, kas palīdz darbiniekiem padarīt to darbu
    1
    2
    3
    4
    5
  • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
    Darbinieki ir informēti par tām organizācijas plānu daļām, kas ietekmē to darbu.
    1
    2
    3
    4
    5
    Uzņēmumā tiek iedrošināta jaunu ideju veidošanās (inovācijas)
    1
    2
    3
    4
    5
    Darbinieki zina, kā pateikt, ka to darbs rada progresu organizācijas plānu sasniegšanā
    1
    2
    3
    4
    5
    Uzņēmums ir fleksibls un, vajadzību gadījumā, ātri spēj reaģēt uz pārmaiņām
    1
    2
    3
    4
    5
  • pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
    Mūsu darbinikiem ir atļauts pieņemt lēmumus, lai atrisinātu klientu problēmas
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki zina, kā pateikt, ka to veikums virza kopējo mērķu sasniegšanu
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki vaicā, vai to klienti ir apmierināti vai neapmierināti ar to darbu
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki regulāri vaicā, kas klientiem ir nepieciešams un kādas ir to vēlmes
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki zina, kas ir uzņēmuma nozīmīgākie klienti
    1
    2
    3
    4
    5
  • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu
    Mūsu darbinieki zina, kas uzņēmumā notiek un kā uzņēmumam iet
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki saņem visu informāciju, kas nepieciešama, lai varētu paveikt darbu
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki zina, kā izmērīt to darba kvalitāti
    1
    2
    3
    4
    5
  • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
    Mūsu darbinieki aktīvi vēlas sasniegt organizācijas izaugsmi
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu vadītāji un uzņēmums rūpējas par darbiniekiem
    1
    2
    3
    4
    5
    Gadījumā, ja darbinieki darbu veic teicami, tie saņem atzinību
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu vadītāji iedrošina un ļauj darbiniekiem attīstīt to profesionālās iemaņas
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki sadarbojas un strādā kā viena komanda
    1
    2
    3
    4
    5
  • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
    Organizācijā ir skaidri definēti darba procesi
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki ir tiesības kontrolēt, mainīt un pielāgot savus darba procesus
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu organizācija ir sagatavota ārkārtas situācijām
    1
    2
    3
    4
    5
  • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
    Mūsu organizācija ir sociāli atbildīga, rūpējas par vidi, kurā tā darbojas
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu organizācijā valda augsti standarti un ētika
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu organizācija vienmēr ievēro likumus un noteikumus
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu organizācija cenšas atbrīvoties no lietām, kas kavē organizācijas progresu
    1
    2
    3
    4
    5
    Organizācijas darbiniekiem ir piemērota izglītība un prasmes, lai veiktu darbu, kuru tie veic
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki zina organizācijas finansiālo stāvokli
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu uzņēmuma klienti ir apmierināt ar uzņēmuma darbinieku sniegumu
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieku saražotās preces un pakalpojumi atbilst visām noteiktajām prasībām un kritērijiem
    1
    2
    3
    4
    5
    Mūsu darbinieki uzskata, ka mūsu uzņēmums ir laba vieta, kur strādāt
    1
    2
    3
    4
    5