Lietošanas noteikumi

Ievads

Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi ir likumīgi saistoša vienošanās starp Jums un SIA Vizzual. SIA Vizzual nodrošina mājaslapas www.e-formas.lv darbību un sniedz komerciālu pakalpojumu - interneta formu izveidošanu, modificēšanu, uzglabāšanu, skriptus formu ievietošanai mājaslapā, aizpildīšanas uzaicinājumu nosūtīšanu, rezultātu saņemšanu, uzglabāšanu un apstrādi. (turpmāk - "Pakalpojums") Apmeklējot mājaslapu www.e-formas.lv vai reģistrējoties Pakalpojuma izmantošanai un izmantojot Pakalpojumu, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat kādam no šīs vienošanās punktiem, Jums nav tiesības reģistrēties un izmantot Pakalpojumu.

Reģistrēšanās

Noteiktām interneta lapas www.e-formas.lv sadaļām ir tiesības piekļūt tikai reģistrētiem lietotājiem. Lai piereģistrētos, jums ir jādodas uz mājaslapu www.e-formas.lv un jānospiežu uz pogas "piereģistrēties", jānorāda Jūsu izvēlēts lietotāja vārds, parole, patiesa un aktīva Jūsu privātā e-pasta adrese (gadījumā, ja izmantojat Pakalpojumu savām privātajām vajadzībām) vai Jūsu pārstāvētās Juridiskās personas e-pasta adrese (gadījumā, ja izmantojat Pakalpojumu uzņēmuma vajadzībam), kā arī cita informācija, kuru tiek lūgts norādīt reģistrēšanās procesa ietvaros. Gadījumā, ja slēdzat šo vienošanos juridiskas personas vārdā, Jums ir jābūt atbilstošām pilnvarām. Jūsu pienākums ir atjaunot norādīto informāciju, tiklīdz tā tiek izmainīta. Jūs apņematies neizpaust norādīto lietotāja vārdu un paroli trešajām personām, kā arī gādāt par to, lai tā nenonāktu trešo personu rīcībā. Katra fiziska vai juridiska persona drīkst izmantot tikai vienu bezmaksas lietotāja kontu. Reģistrējoties un izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat, ka faktu, ka Jūs vai Jūsu pārstāvētā juridiskā persona izmanto Pakalpojumu, SIA Vizzual drīkst izmantot mārketinga mērķiem.

License

Reģistrējoties Pakalpojumam, Jūs iegūstat neekskluzīvas, citām personām nenododamas, visā pasaulē spēkā esošas tiesības izmantot Pakalpojumu savām privātajām, vai pārstāvētās juridiskās personas vajadzībām, ievērojot šīs vienošanās noteikumus un nosacījumus.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Tikai SIA Vizzual pieder visas tiesības, to skaitā īpašumtiesības un tiesības uz ienākumiem, kā arī visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības uz interneta lapas www.e-formas.lv saturu un tehnoloģijām. Nosūtot vai iesniedzot SIA Vizzual jebkādas atsauksmes vai ieteikumus, kā uzlabot Pakalpojumu, tekstu tulkojums vai programmas kodu, Jūs atsakāties no īpašumtiesībām uz šiem materiāliem, un visas Jūsu nosūtītās vai iesniegtās atsauksmes un ieteikumi pāriet SIA Vizzual īpašumā. SIA Vizzual ir tiesības bez atlīdzības jebkādā veidā izmantot, izmainīt vai ievietot saņemtās atsauksmes interneta lapā www.e-formas.lv. Visi dati, kas ievadīti formās, ir Jūsu īpašums.

Atbilstoša rīcība

Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam, ja esat SIA Vizzual tiešs konkurents, vai rīkojaties tieša konkurenta interesēs, kā arī, lai (I) nokopētu vai modificētu skriptus, (II) izveidotu konkurējošu produktu (III) izveidotu produktu, kurā tiek izmantotas iezīmes, funkcijas, risinājumi, kuri ir identiski SIA Vizzual izveidotajiem, (IV) sūtītu surogātpastu vai ķēdes vēstules, (V) izdarītu injekcijas skriptos, vai kā citādi apgrūtinātu Pakalpojuma pieejamību, (VI) ievietotu, izsūtītu vai ievāktu informāciju, kas ir nelikumīga, aizskaroša, draudus saturoša, apmelojoša, pārkāpj trešo pušu privātuma tiesības vai autortiesības, (VII) ievāktu kredītkaršu informāciju vai citu interneta vietņu paroles.

Jūsu atbildība

Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kuras tiek veiktas ar Jūsu lietotāja kontu (arī gadījumā, ja trešā persona Jūsu vainas dēļ ir ieguvusi Jūsu piekļuves paroli un veikusi šīs darbības Jums nezinot). Jūs esat atbildīgs par informāciju, kuru ievadāt izveidotajās formās, kā arī par informāciju, kuru Jūsu izveidotajās formās ievada citi. SIA Vizzual nav pienākums aplūkot un pārbaudīt lietotāju izveidotās formas vai to laukos ievadīto informāciju, taču SIA Vizzual ir tiesības veikt šādu pārbaudi ar mērķi pārliecināties, vai tiek ievēroti Lietošanas noteikumi. Jūs apņematies nekavējoties informēt SIA Vizzual, ja Jūsu rīcībā nonāk informācija, ka kāds cits izmanto Jūsu lietotāja vārdu un paroli, lai pieslēgtos E-formas.lv sistēmai, vai apdraud sistēmas drošību, vai pārkāpj E-formas.lv lietošanas noteikumus. Pieslēdzoties Pakalpojumam no publiski pieejamiem datoriem, pēc darba beigšanas, Jūs apņematies vienmēr iziet no sistēmas, nospiežot uz saites "iziet" lapas augšpusē.

Maksa par pakalpojumu un samaksas kārtība

SIA Vizzual piedāvā maksas un bezmaksas Pakalpojuma plānus. Reģistrējoties kādam no maksas pakalpojuma plāniem, Jūs apņematies samaksāt par Pakalpojumu priekšapmaksu, kuras apmērs atbilst pašreiz spēkā esošajai mēneša maksai par Pakalpojumu. SIA Vizzual ir tiesības mainīt maksu par Pakalpojumu, vai ieviest jaunus maksas veidus, 30 dienas iepriekš par to paziņojot ar e-pasta starpniecību. Visas samaksātās summas ir neatsaucamas un neatmaksājamas. Piereģistrējoties kādam no maksas Pakalpojuma plāniem, no Jūsu kredītkartes tiek atvilkta mēneša maksa, vai izrakstīts rēķins par Pakalpojuma izmantošanu uz vienu mēnesi un piešķirtas Pakalpojuma izmatošanas tiesības uz vienu mēnesi. Ja pirmā mēneša laikā kopš piereģistrēšanas kādam no maksas Pakalpojuma plāniem, Jūs neatsakāties no Pakalpojuma, Pakalpojuma izmantošanas tiesības automātiski ik mēnesi tiek pagarinātas uz nākamo maksāšanas periodu (1 mēnesi) un no Jums tiek iekasēta Pakalpojuma izmantošanas maksa par mēnesi. Maksa par Pakalpojumu tiek iekasēta arī gadījumā, ja Jūs Pakalpojumu aktīvi neizmantojat. Pārsniedzot maksas Pakalpojumu plānu atļauto ierakstu skaitu, visi ieraksti tiek saglabāti un par katru papildus ierakstu tiek iekasēta maksa 0.04Ls apmērā. Pārsniedzot bezmaksas Pakalpojuma plānā atļauto ierakstu skaitu, Pakalpojuma izmantošana tiek apturēta.

Atteikšanās no garantijām

SIA Vizzual neuzņemas atbildību un saistības par Pakalpojuma saturu, pabeigtību, likumību, uzticamību, darbību un pieejamību.

ŠIS PAKALPOJUMS, KĀ ARĪ VISS TAJĀ IEKĻAUTAIS SATURS, INFORMĀCIJA,TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR INFORMĀCIJU VAI SATURU, KAS IEGŪTS AR PAKALPOJUMA STARPNIECĪBU, IZSTRĀDĀJUMI UN PAKALPOJUMI TIEK PIEDĀVĀTI, „KĀDI TIE IR”, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM. SIA VIZZUAL SASKAŅĀ AR LIKUMU PILNĪGI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NOTEIKTĀM, NETIEŠĀM UN LIKUMĪGĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, TAČU NEAPROBEŽOJOTIES AR PIEPRASĪTĪBAS, PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIM UN ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJĀM. Dažās valstīs netiešu galvojumu izslēgšana vai ierobežošana nav atļauta, tāpēc iepriekšminētās atteikšanās no atbildības un izņēmumi uz jums var neattiekties.

JŪS PIEKRĪTAT, KA LIETOJAT PAKALPOJUMUS, APZINĀDAMIES SAVU RISKU.

Atbildības ierobežošana

SIA VIZZUAL VAI TĀS DARBINIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI LIETOTĀJA PRIEKŠĀ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, TĪŠIEM VAI TIPVEIDA BOJĀJUMIEM, KO IZRAISĪJUSI PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA, VAI ARĪ KAS IR AR TO SAISTĪTI, VIENALGA, VAI SIA VIZZUAL IR VAI NAV APZINĀJUSIES ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU. ŠĀDI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI BŪS SPĒKĀ: (I) JA BOJĀJUMUS RADA PAREIZA VAI NEPAREIZA PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA UN PAĻAUŠANĀS UZ PAKALPOJUMU, NESPĒJA IZMANTOT PAKALPOJUMU VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANA, VAI IZBEIGŠANA (IESKAITOT BOJĀJUMUS, KO IZRAISĪJUŠAS TREŠĀS PUSES), UN (II) PAR SPĪTI KĻŪMEI, KAS IR BŪTISKS IEMESLS JEBKĀDAI IEROBEŽOTAI KOMPENSĀCIJAI UN IR PILNĪGI ATĻAUTA AR LIKUMU. Dažās valstīs nejaušu vai izrietošu bojājumu izslēgšana vai ierobežošana nav atļauta, tāpēc iepriekšminētās atteikšanās no atbildības un izņēmumi uz jums var neattiekties. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ SIA VIZZUAL NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU JŪSU PRIEKŠĀ PAR KOMPENSĀCIJU, KAS PĀRSNIEDZ MAKSU, KURU JŪS ESAT SAMAKSĀJIS SIA VIZZUAL PAR PAKALPOJUMU.

Pasargāšana un atlīdzība

Jūs piekrītat aizsargāt SIA Vizzual no jebkādas trešās puses prasības, ko esat izraisījis, lietojot pakalpojumu, ieskaitot jebkādas saistības un izmaksas, ko izraisījušas jebkādu veidu prasības, zaudējumi, bojājumi (faktiski un izrietoši), prāvas, spriedumi, tiesāšanās izmaksas un advokātu honorāri. Šādā gadījumā SIA Vizzual sniegs jums rakstisku paziņojumu par šādu prasību, prāvu vai darbību.

Pakalpojuma darbības izbeigšana vai apturēšana

Jūs varat pārtraukt izmantot Pakalpojumu, nospiežot uz saites sava konta iestatījumu panelī “izdzēst savu profilu”. Lūgums pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kas nosūtīts ar e-pasta vai telefona starpniecību, var neizraisīt pakalpojuma darbības apturēšanu vai izbeigšanu. SIA Vizzual ir tiesības apturēt vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja (I) esat pārkāpis kādu no šīs vienošanās punktiem, (II) neesat samaksājis par Pakalpojuma izmantošanu, (III) Jūsu darbības sistēmā vai citi apstākļi ietekmē SIA Vizzual spēju sniegt Pakalpojumu citiem lietotājiem. Ja 60 dienu laikā bezmaksas plāna lietotājs nav pieslēdzies savam kontam, SIA Vizzual ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma šī lietotāja kontu un saglabātos datus izdzēst.

Jurisdikcija

Attiecībā uz ikvienu klientu, šim Līgumam ir piemērojami Latvijas tiesību akti neatkarīgi no citu jurisdikciju noteikumiem par piemērojamā likuma noteikšanu. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA Vizzual un www.e-formas.lv Lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Privātums

Vizzual ir izstrādājis privātuma politiku, kurā ir aprakstīts, kā Vizzual izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrēšanās procesā vai Pakalpojuma izmantošanas laikā. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, tiek pieņemts, ka Jūs piekrītat arī Vizzual privātuma politikai.

Citi

SIA Vizzual ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Pakalpojuma funkcionalitāti, noformējumu vai pakalpojuma nodrošināšanai izmantotos tehniskos risinājumus. Ja pēc šādu izmaiņu veikšanas Jūs turpināt izmantot Pakalpojumu, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat veiktajām izmaiņām. SIA Vizzual ir tiesības mainīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem, par to lietotājus informējot ar E-formas.lv mājaslapas starpniecību. Jaunākā noteikumu versija, kas ir publicēta E-formas.lv mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās noteikumu versijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par E-formas.lv lietošanas noteikumiem, lūdzu, rakstiet uz adresi

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes