Privātuma politika

Ievads

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA Vizzual izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrēšanās procesā vai Pakalpojuma izmantošanas laikā. Gadījumos, kad SIA Vizzual lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat reģistrēšanās procesā un Pakalpojuma izmantošanas laikā sniegto datu apstrādei.

Personas dati

Mēs varam ievākt, uzglabāt un izmantot sekojošus personas datus:

 • Informāciju par jūsu datoru un interneta lapas e-formas.lv apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūs datora adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu.)
 • Informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un SIA Vizzual (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem.)
 • Informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties Pakalpojumam.
 • Informāciju, kuru Jūs sniedzat ar mērķi, lai pieteiktos SIA Vizzual izsūtītiem jaunumiem par Pakalpojumu, vai saņemtu ziņojumus par aizpildītajām formām.
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs mums vēlaties nosūtīt.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • Padarītu iespējamu Jums izmantot mājaslapā www.e-formas.lv atrodamos pakalpojumus
 • Pārvaldītu mājaslapu www.e-formas.lv
 • Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.e-formas.lv
 • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un saņemtu maksājumus
 • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies
 • Nosūtītu Jums ziņu vēstuli (newsletter) un citus marketinga ziņojumus
 • Atsauktos uz Jūsu vaicājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.e-formas.lv

Informācijas nodošana trešajām personām

SIA Vizzual var atklāt informāciju par Jums jebkuram SIA Vizzual darbiniekam, piegādātājam vai apakšuzņēmējam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā.

Papildus tam, mēs varam atklāt informāciju par Jums:

 • Tik lielā mērā, cik to nosaka likumdošana
 • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu
 • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem ar mērķi izsargāties no krāpnieciskām darbībām)

Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu lapas www.e-formas.lv apmeklēšanu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas uz mūsu serveriem, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par lapu www.e-formas.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.e-formas.lv, glabā uzņēmums Google. Mēs izmantojam Google Charts programmu, lai parādītu grafikus, tāpēc grafiku sagatavošanai nepieciešamā informācija var tikt pārsūtīta uz Google Inc. Google Inc. privātuma politika var atšķirties no e-formas.lv izmantotās privātuma politikas. Lai iepazītos ar uzņēmuma Google privātuma politiku, spiediet šeit.

Mēs paturam tiesības nodot tālāk Jūsu personīgo informāciju, gadījumā, ja SIA Vizzual tiek pārpirkts vai apvienojas ar citu uzņēmumu. Šadā gadījumā SIA Vizzual informēs Jūs, pirms informācija tiks nodota tālāk un uz to attieksies atšķirīga privātuma politika.

Sīkdatnes

Mājaslapā www.e-formas.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu mājas lapu, kā arī vai esat jauns lietotājs un, ko esat apskatījis mūsu lapā. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par jums un nepiedāvā mums iespēju ar jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no jūsu datora.

Arī mūsu maksājumu sistēmas nodrošinātāji var sūtīt Jums sīkdatnes.

Starptautiska datu pārsūtīšana

Informācija, kuru mēs apkopojam var tikt uzglabāta un apstrādāta citās valstīs, kā arī pārsūtīta starp citām valstīm, kurās SIA Vizzual darbojas, vai kurās izvietotos tehniskos resursus SIA Vizzual izmanto.

Ja Jūs atrodaties Eiropas ekonomiskajā zonā, informācija, kuru Jūs sniedzat, var tikt pārsūtīta uz valstīm (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar ASV, Japānu), kurās spēkā ir atšķirīga likumdošana, kas reglamentē datu aizsardzību. Piereģistrējoties un izmantojot Pakalpojumu Jūs apliecināt, ka pilnībā piekrītat tam.

Drošība

Lai nodrošinātu Jūsu datu drošību, SIA Vizzual ir piemērojis dažādus fiziskos un loģiskos datu drošības līdzekļus. www.e-formas.lv serverus uztur DEAC datu centrs, kas ir aprīkots ar modernākajām tehnoloģijām un drošības sistēmām, kas nodrošina konstantu, ātru un stabilu Pakalpojuma darbību 24 stundas diennaktī.

Lai gan šie drošības pasākumi palīdz cīnīties pret neatļautu piekļuvi datiem, SIA Vizzual negarantē, ka Jūsu dati nevar nonākt trešo pušu rīcībā.

Saites uz citām lapām

Pakalpojums var ietvert saites uz citām globālā tīmekļa vietnēm vai resursiem. Tā kā SIA Vizzual nekontrolē šādas vietnes un resursus, jūs atzīstat un piekrītat, ka SIA Vizzual neuzņemas atbildību par šādu ārēju vietņu vai resursu pieejamību, kā arī neatbalsta un neuzņemas atbildību par saturu, kas ir pieejams šādās vietnēs un resursos. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka SIA Vizzual neuzņemsies tiešu vai netiešu atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, ko izraisījusi vai var izraisīt jebkāda šādā vietnē vai resursā, vai ar šādas vietnes vai resursa starpniecību pieejama satura izmantošana vai paļaušanās uz to.

Citi

Šī privātuma politika laiku pa laikam var tikt izmainīta. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.e-formas.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par www.e-formas.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz adresi

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes